Tag Archives: Ryukyu Kobudo

MOKUROKU NO KATA – GOSHIN-DO RYUKYU KOBU-JITSU

21 Mar
MOKUROKU NO KATA (Catalogue Of Kata)
GOSHIN-DO RYUKYU KOBU-JITSU SYSTEM (categorized by Weapon)
BO KATA:
Tsuken No Kon (1)
Shu Shi No Kon (1)
Sakugawa No Kon (1)
Cho-un No Kon (1)
Sujji No Kon (2)
Ryubi No Kon (2)
Bo Kata No Sho (5)

SAI KATA:

Ni-Cho Sai (1)

San-Ch Sai (1)

Chatan Yara No Sai (5)

TONFA KATA:

Goshin Tonfa Jitsu (1)

KAMA KATA:

Kama No Sho (3)

Ni Cho Kama (1)

Kama No Kiroi Kuma (6)

EAKU KATA:

Tsuken Aka-chu No Eaku Dai (1)

Ufuichiku No Eaku (4)

NUNCHAKU KATA:

Goshin Nunchaku Jitsu (1)

Notes:

1. Matayoshi style Kobudo

2. Yamani-Ryu Bo jitsu style

3. Kata of Sensei Howard Viele

4. Ufuichiku style

5. Goshin-Do Karate-Do style (Shihan Thomas DeFelice)

6. Kama Kata of Shihan Norlander.

%d bloggers like this: